Eleccions Consell Escolar

consell1Benvolguts i benvolgudes!!!

El proper dimarts dia 15 de gener són les eleccions al nou Consell Escolar. És molt important la vostra participació a les votacions. Per aquest motiu volem convidar-vos a passar per l’escola i votar els candidats que ens representaran aquest any al Consell.

El Consell Escolar és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat tota la comunitat educativa, formada pels mateixos alumnes, pels seus pares i mares, pels professors i professores i pel personal no docent. També formen part, encara que no estiguin presents cada dia al centre, les administracions locals i autonòmiques a través dels seus representants (tècnics municipals, inspectors, delegats del departament d’educació, etc.). Cadascun d’aquests membres hi té funcions, responsabilitats, drets i deures que ha de desenvolupar al llarg de tot el curs escolar.

És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.

Les seves competències són moltes i es poden consultar a la web de la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya).

Composició del Consell Escolar

El consell escolar dels centres docents està format per:
– El director/a (que n’és el president/a)
– El/la cap d’estudis
– El/la secretari/ària ( amb veu i sense vot)
– Un/una representant de l’ajuntament
– Un/una representant del PAS (personal d’administració i serveis)
– Un/una representant de l’AMPA
– Un nombre determinat de mestres o professors elegits pel claustre
– Un nombre determinat de pares o mares d’alumnes i de l’alumnat.

L’AMPA és una canal de comunicació entre famílies i escola, i per tant, té la seva representació  davant el Consell Escolar. El nostre representant de l’AMPA al Consell Escolar aquest any serà el secretari, Óscar Martínez.

La nostra tasca continuarà sent la de representar la veu de les famílies davant l’escola per a millorar l’educació i serveis dels nostres fills.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: