Socialització de llibres 2020-2021

Socialitzar un llibre significa compartir aquest material entre els alumnes, allargant la seva utilitat, deixant de ser d’ús particular per passar a ser d’ús comunitari.

L’alumne en fa ús i en té cura durant el curs, i en acabar aquest retorna els llibres a l’escola perquè siguin reutilitzats el curs següent per un altre alumne.

Amb la socialització es gestiona el reciclatge de tots els llibres que sigui possible, i la compra d’aquells que no es puguin reutilitzar.

OBJECTIUS

◾Reduir la despesa familiar.

◾Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic.

◾Fomentar els valors de la solidaritat i la capacitat de compartir.

◾Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos.

◾Educar per al consum racional i sostenible que suposa un estalvi ecològic.

◾Promoure projectes educatius, compartits per la comunitat educativa del centre.

QUINS GRUPS PARTICIPEN?

Participen els cursos de 3er a 6è de Primaria i a partir del curs 2018-2019 1er de Secundaria (Per anar incrementant any rere any fins que s’estengui a tota la secundaria.

Per poder participar és necessari ser soci de l’Ampa i adherir-se al projecte.

QUE CAL FER PER FORMAR PART DEL PROJECTE?

◾Realitzar el pagament de la quota de socilització de l’AMPA al nostre compte bancari informant de nom de l’alumne i curs.

QUIN COMPROMÍS ADQUIREIX UNA FAMÍLIA ADHERIDA AL PROJECTE?

Cada família es compromet a:

◾Que el seu fill/a faci un bon ús dels llibres de text fent-ne revisions.

◾Retornar els llibres al centre al finalitzar el curs escolar.

◾Reposar el llibre o llibres que el seu fill/a hagi perdut o n’hagi fet un ús indegut.

◾Folrar els llibres nous i canviar els folres que estiguin fets malbé (el folre el proporciona la mateixa Comissió de Socialització de llibres de text).

◾Si un alumne marxa de l’escola abans de finalitzar els curs ha de deixar els llibres socialitzats.

QUINA QUOTA S’HA DE PAGAR?

La quota anirà en funció de l’any en en curs i directament relacionada amb el número de llibres que l’escola decideixi canviar aquell any.

Aquest any l’escola promoveix el dossiers en la secundaria y per aquest motius, es socializaran el seguent llistat en cada curs y per tant la cuota s’extableix en funció dels llibres socializats per curs:

CUOTA 3er de Primaria, 35€ Socis, 50€ no socis.

Els llibres que es solicializaran son:

 1. Català
 2. Castellà
 3. Medi
 4. Música

CUOTA 4rt-6è de Primaria, 45€ Socis, 60€ No socis.

Els llibres que es solicializaran son:

 1. Català
 2. Castellà
 3. Medi
 4. Música
 5. Matematiques

CUOTA 1er  de Secundaria, 35€ Socis, 50€ No socis.

Els llibres que es solicializaran son:

 1. Matematiques
 2. Socials

CUOTA 2on de Secundaria, 90€ Socis, 110€ No socis. Els llibres que es solicializaran son:

Matematiques

 1. Socials
 2. Català
 3. Castellà
 4. Fisica i Quimica

CUOTA 3er de Secundaria, 18€ Socis, 25€ No socis, els llibres que es solicializaran son:

 1. Socials

COM ES FA LA SOCIALITZACIÓ?

A final de curs els llibres es retornen a l’AMPA en una bossa amb el nom del nen i amb totes les marques esborrades, es farà una revisió general per comprovar en quin estat es troben i, juntament amb la compra de llibres nous farem entrega de llibres als nens i nenes que participen en el projecte de socialitzación.

RESPONSABILITAT I COMPROMÍS DE L’ESCOLA

L’escola es compromet a:

◾Fer un treball de sensibilització amb els nens perquè tinguin cura dels llibres.

◾Que els mestres tinguin cura de que es faci un bon ús dels llibres, fent extensiva aquesta informació a tots els mestres que formin part de l’escola encara que sigui en substitucions curtes.

◾Informar a les famílies noves del projecte de reutilització de llibres.

◾Informar del llistat dels llibres de cada curs.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: